Lyrics

Lyrics: Winky D – Twenty Five Lyrics

Twenty Five Lyrics by Winky D

Winky D Finally Releases Official Video For Dissappear

[Intro]
Chi Extraterrestial
Gafa, twenty five
Gafa, twenty five
Gafa, twenty five
Gafa

[Pre-Chorus: Winky D]
Ndichikura, ndaiti mafunny handimbotambura
Vari pakona inungo dzekusakura
Ndaiti patwenty five, hazvimbofa zvichandinetsa kuzoisa food patafura
But pandiremera pandapfuura
Gafa riri kudeedzera ndagura
Dai manditeerera, ndaona zvizhinji pandapfuura

[Chorus: Winky D]
Ndaiti ndikasvika twenty five
Ndaigaya ndenge ndane better life
Majagwa padheni nekanice
Ndaigaira kalife kekudenga denga denga
Denga senge kite
Vaiti zviri kunetsa, taizvi taker lighti
Manje zvinoda vision, usalacker sighti
PachiGafa tinoti just do it, pfeka Nike

[Verse 1: Winky D]
Gafa futi
Ndavhura maziso ndabva ndafacer reality
Ndabata musoro ndagaya paya nhingi aiti
Kuchikoro ndakaenda degree ndakasenga nda-ndava kuzvibvunza kuti chii nhai ichi
Paghetto zvanzi madhiri saka spinner ichi
Chidhiri chino charamba saka pinza ichi
Hakuna nyangwe chikafu kana zvimoko zvidhafu ukaona kaslender usati idiet
Madreams atakakura nawo toita rewrite
Kuenda kuchikoro taimbogaya irighti
Ndazovhura meso, ndawana dzidzo, hupenyu ifighti

[Chorus: Winky D]
Ndaiti ndikasvika twenty five
Ndaigaya ndenge ndane better life
Majagwa padheni nekanice
Ndaigaira kalife kekudenga denga denga
Denga senge kite
Vaiti zviri kunetsa, taizvi taker lighti
Manje zvinoda vision, usalacker sighti
PachiGafa tinoti just do it, pfeka Nike

[Verse 2: Winky D]
Gafa futi
Zvino ndapfuura thirty, zvaingova zviroto basa can’t get
Dai zvaigona kudzora nguva se cassette
Ndaiidzora ndomaker sure ndatsvaka zheti
Zuva nezuva ndirimo ini musoccer bet
Profit yachona idiki tiri four pazheti
Kune maguta hakuendeke because vane mari vakatenga zicheni ndokulocka gate
But Gafa ririkutrya kucover gap
Ndongoramba ndiri pandima ndichishanda chete
Chishuwo changu ndeche kugara patafura ine food fanika iri mune yaChiyangwa plate

[Chorus: Winky D]
Ndaiti ndikasvika twenty five
Ndaigaya ndenge ndane better life
Majagwa padheni nekanice
Ndaigaira kalife kekudenga denga denga
Denga senge kite
Vaiti zviri kunetsa, taizvi taker lighti
Manje zvinoda vision, usalacker sighti
PachiGafa tinoti just do it, pfeka Nike
Ndaiti ndikasvika twenty five
Ndaigaya ndenge ndane better life
Majagwa padheni nekanice
Ndaigaira kalife kekudenga denga denga
Denga senge kite
Vaiti zviri kunetsa, taizvi taker lighti
Manje zvinoda vision, usalacker sighti
PachiGafa tinoti just do it, pfeka Nike

[Outro: Winky D]
Ndaigaira kalife kekudenga denga denga denga
Ndaigaira kalife kekudenga denga denga denga
Ndaigaira kalife kekudenga denga denga denga

Related Articles

Back to top button